English

Chức năng hoạt động Mục tiêu:

 
Chuyên nghiệp công tác tư vấn thiết kế. Chuẩn hoá công tác tư vấn thiết kế theo quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Phương hướng thực hiện: 

Tất cả các chuyên viên hành nghề tư vấn thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề. Công tác tư vấn thiết kế tuân thủ theo quy định của pháp luật và Bộ Bưu chính Viễn thông.

Bằng kinh nghiệm và khả năng, chúng tôi chuyên thực hiện công việc Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình Viễn Thông, cụ thể như sau :

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình viễn thông, các tuyến cáp viễn thông, mạng truyền dẫn, tổng đài, thiết bị vi ba, thiết bị nguồn điện, cột ăng ten.

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), mạng Internet, thiết bị tin học, thiết bị kỹ thuật số.

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình điện và thông tin dân dụng: mạng điện và điện thoại nội bộ trong các khu dân cư, khu công nghiệp tập trung, tòa cao ốc..

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình phát thanh, truyền hình, các giải pháp tích hợp thoại và dữ liệu, giải pháp VoIP, giải pháp truyền hình hội nghị, đào tạo từ xa và các giải pháp gia tăng giá trị trên nền mạng viễn thông.
» Quay về

Tư Vấn Thiết Kế