English

Chức năng hoạt động
Là một đơn vị trực thuộc Công Ty Cổ Phần Viễn Liên, hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình: bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống thi phát, cột Anten, thông tin liên lạc, đài phát thanh, truyền hình, điện năng, công nghiệp và xây dựng dân dụng…

- Sửa chữa, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng: Thiết bị viễn thông, tổng đài, fáx, comgain, vô tuyến cố định, vi tính, mạng ngoại vi, hầm công cáp điện thoại.

- Chuyên Xây lắp đài trạm, mạng viễn thông sửa chữa: Đài, Trạm/Thu Phát, Bưu cục, kho, Nhà Xưởng, Văn Phòng, Sửa chữa duy tu, bảo trì bảo dưỡng hầm cống cáp, thực hiện xây lắp mạng ngoại vi: kéo cáp khu dân cư, chuyển mạng thuê bao, thay thế dây lẻ và bảo trì hệ thống cáp viễn thông.

Mục tiêu của Xí Nghiệp

Trở thành một trong những đơn vị đầu trong việc xây lắp công trình công nghệ thông tin, viễn thông liên lạc… Công Ty đang nghiên cứu kết hợp với một tập đoàn của Mỹ để triển khai công nghệ thi công cáp ngầm, thay thế bảo trì bảo dưỡng cáp ngầm mà không cần phải đào đường.

Do đặc thù hoạt động xây lắp dân dụng của xí nghiệp là các công trình nhỏ lẻ mang tính chất sửa chữa do đó không yêu cầu công nghệ đặc biệt. 

Tuy nhiên đối với các công trình sửa chữa duy tu bảo trì hầm cống cáp, thức hiện xây lắp mạng ngoại vi: kéo cáp khu dân cư, chuyển mạng thuê bao, thay thế dây lẻ và bảo trì hệ thống cáp viễn thông là các công trình chuyên ngành có yêu cầu cao về kỹ thuật cũng như về thẩm mỹ, 

Các nhóm chức năng xí nghiệp thực hiện
1. Nhóm bảo hành, sửa chữa, lắp đặt thiết bị viễn thông: có 14 năm kinh nghiệm.
• Xây dựng, lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng các họ tổng đài của hệ thống viễn thông: Siemens EWSD, Ericsson AXE10, Alcatel 1000E10, Shanghai Bells12, NEC NEAX, LG TDX – 1B, Fujitsu FETEX.
• Sửa chữa các linh kiện và phụ tùng thiết bị đầu cuối viễn thông: Tổng đài, Fax, Comgain, vô tuyến cố định, vi tính …

2. Nhóm thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp: có 06 năm kinh nghiệm.
• Xây lắp các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
• Sửa chữa cải tạo xây dựng, cải tạo, mở rộng phòng làm việc, nhà kho, xưởng, nhà trạm bưu cục, các trạm anten dây co, anten tự đứng.

3. Nhóm thi công các công trình mạng ngoại vi: có 06 năm kinh nghiệm.
• Lắp đặt mạng điện thoại nội bộ cho các cao ốc, chung cư…
• Thay thế mạngdây thuê bao, mạng cáp chính và cáp phối để phát triển thuê bao…
• Xây dựng mạng hầm cống và cáp ngầm điện thoại, bảo trì bảo dưỡng hầm

» Quay về

Xây Lắp Công Trình