English

Hợp đồng tiêu biểu


 
Stt Tên công trình Mã Công trình Số hiệu Số HĐ
1 Lắp đăt mạng viễn thông phục vụ Cụm Công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh,Tp.HCM. 02PP1510258 01.01/10 HĐKT-10
2 Xây dựng mới mạng FTTx-GPON cho trạm Đặng Văn Ngữ thuộc Công ty Điện thoại Đông Thành phố. 02P1210006 13.02/09 BQL-HĐTV
3 Xây dựng mới mạng FTTx-GPON cho trạm Tham Lương thuộc Công ty Điện thoại Đông Thành phố. 02P1210008 17.02/09 BQL-HĐTV
4 Mở rộng mạng ngoại vi trạm Hiệp Phước phục vụ khu lưu trú công nhân khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giờ, Long An. 02PP1209100 21.02/09 BQL-HĐTV
5 Xây dựng mới ODF tập trung cho các trạm TLU-DVN-MTN. 02PP1210077 02.02/10 BQL-HĐTV
6 Ngầm hóa tuyến đường Lê Thúc Hoạch - CNVT Tân Bình. 02PP1511071 01.01/VL11 HĐ-CTĐTT-QLDA
7 Mở rộng hầm cống phục vụ chuyển mạng cáp KCX Linh Trung 1 - trạm Linh Trung. 02PP1211037 01.02/VL11 BQL-HĐTV
8 Xây dựng mới mạng cáp đồng nội bộ cho KDC 13E. 02PP1211034 03.02/VL11 BQL-HĐTV
9 Xây dựng mới mạng cáp quang truyền dẫn cho các trạm BTS khu vực Sài Gòn (đợt 4). 02PP1211116 07.02/VL11 BQL-HĐTV
10 Xây dựng mới mạng cáp quang truyền dẫn cho các trạm BTS khu vực Nhà Bè (đợt 3). 02PP1211114 11.02/VL11 BQL-HĐTV
11 Xây dựng mới mạng cáp quang truyền dẫn cho các trạm BTS khu vực Nhà Bè đợt 1 - 2012. 02PP1213009 01.02/VL12 BQL-HĐTV
12 Xây dựng mới mạng cáp quang truyền dẫn cho các trạm BTS khu vực Sài Gòn đợt 1 - 2012. 02PP1213008 03.02/VL12 BQL-HĐTV
13 Xây dựng mới mạng cáp quang truyền dẫn cho các trạm BTS khu vực Nhà Bè đợt 2 - năm 2012.   02.02/VL12  
14 Xây dựng mới mạng cáp quang truyền dẫn cho các trạm BTS khu vực Sài Gòn đợt 2- năm 2012.   04.02/VL12  
» Quay về

Tư Vấn Thiết Kế