English

Hợp đồng tiêu biểu


Stt Tên Công trình Hợp đồng Mã CT Giá trị CT (VNĐ)
1 Xây dựng mới hầm cống tuyến đường Bình Thuận, Q7_Thi công xây lắp hầm cống 120-11/BQL-HĐTC(27/10/2011) 02PP1211070 819.543.087
2 Xây dựng mới mạng hầm cống ngầm hóa tuyến đường Võ Thị Sáu (đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến Hai Bà Trưng), Quận 3-(GÓI THẦU HẦM CỐNG) 171-10/BQL-HĐTCSC (03/11/2010) 02PP1211018 2.028.175.160
3 Xây dựng mới mạng hầm cống ngầm hóa tuyến đường Võ Thị Sáu (đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến Hai Bà Trưng), Quận 3 - (GÓI THẦU TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG) 016-12/BQL-HĐTC (13/11/12) 02PP1211018 710.513.164
4 MRM hầm cống trạm Tân Quy Đông phục vụ ngầm hoá đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 đoạn từ cầu Kênh Tẻ đến Nguyễn Văn Linh và từ Nguyễn Thị Thập (từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Hữu Thọ)-GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP HC

112-11/BQL-HĐTC (04/11/2011) 02PP1211071 1.410.141.336
5 MRM hầm cống trạm Tân Quy Đông phục vụ ngầm hoá đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 đoạn từ cầu Kênh Tẻ đến Nguyễn Văn Linh và từ Nguyễn Thị Thập (từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Hữu Thọ)-GÓI THẦU: THI CÔNG TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG

49-12/BQL-HĐTC(26/07/12) 02PP1211071 890.432.913
6 XDM các tuyến cáp quang liên đài 96FO NDU-HPH, TQD-PMY, TTJ-TTW thuộc khu vực CNĐT Nhà Bè (Nghiệm thu 19/07/2011) 156-09/BQL-HĐTC (10/11/09) 02PP1209065 709.874.216
7 Điều chuyển tủ thiết bị MSAN BMDT03 thành tủ KHW05 và thi công mạng nội bộ tại tòa nhà Constrexim 12 Tôn Dản 99-10/BQL-HĐTCSC (09/06/10) CT1005078 766.674.266
8 XDM mạng cáp quang FTTx - GPON cho khu vực đài Bình Thạnh thuộc Công ty Điện Thoại Đông TP 92-10/BQL-HĐTC (20/09/10) 02P1209011 851.823.407
9 Xây dựng mới các tuyến cáp quang liên đài khu vực đài TQD-2011 92-10/BQL-HĐTC/PL1 (16/05/2011) 02PP1211057 635.053.798
10 Xây dựng mới mạng cáp quang truỳên dẫn cho các trạm trạm BTS Khu vực Gia Định (đợt 2) 149-11/BQL-HĐTC (04/11/11) 02PP1211109 1.081.778.591
11 XDM mạng cáp cho tủ MSAN khu vực Chi nhánh viễn thông Nhà Bè 192-11/BQL-HĐTC (12/12/2011); 02PP1211136 548.922.459
12 Thi công xây lắp (bao gồm tái lập mặt đường và cung cấp vật tư còn lại trừ cáp các loại) 192-11/BQL-HĐTC/PL01 (22/03/2013) 02PP1213005 541.187.696
13 Di dời mạng viễn thông thuộc Công ty Điện thoại Tây TP quản lý trong phạm vi gói thầu D-Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM - khu vực đường trần Bình Trọng (từ #115 đến hàm Tử) - GT: THI CÔNG XD HẦM CỐNG

23-12/BQL_HĐTC (14/02/2012) 09D017 677.650.311
14 XDM Tuyến hầm cống phục vụ mở rộng đường tỉnh lộ 10B_ gĩi thầu thi cơng xy dựng hầm cống tuyến 1 26-13/HĐXL_CNTĐ_KHĐT (11/06/2013) 02PP1510075 983.988.945
15 Sửa chữa tuyến cống trên đường Lưu Hữu Phước - Rạch Cát - Bình Đức - Huyện Bình Chánh 031-10/HĐTCA1-QLDA (17/09/10) 10B006 505.259.753
16 XDM tuyến hầm cống phục vụ mở rộng đường Tỉnh Lộ 10B_gói thầu thi công xây dựng hầm cống tuyến 3 21M-10/HĐTCA-QLDA (16/03/2010) 02PP1510075 933.904.194
17 Di dời mạng viễn thông thuộc Công ty Điện thoại Tây TP quản lý trong phạm vi gói thầu D-Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM - khu vực đường trần Bình Trọng (từ #115 đến hàm Tử) - GT: THI CÔNG XD HẦM CỐNG

22-10/HĐTCA1-QLDA (01/06/2010) 09D017 677.650.311
18 XDM Tuyến hầm cống phục vụ mở rộng đường tỉnh lộ 10B gĩi thầu thi cơng xy dựng hầm cống tuyến 1 134M-10/HĐTCA-QLDA(06/09/12) 02PP1510075 1.147.674.494
19 Sửa chữa tuyến cống trên đường Lưu Hữu Phước - Rạch Cát - Bình Đức - Huyện Bình Chánh 031-10/HĐTCA1-QLDA (17/09/10) 10B006 505.259.753
20 Xây dựng mới 06 tuyến cáp quang liên đài 96FO khu vực Hóc Môn 21M-10/HĐTCA-QLDA (16/03/2010) 02P1511001 2.393.608.551
21 XDM tuyến hầm cống phục vụ mở rộng đường Tỉnh Lộ 10B 22-10/HĐTCA1-QLDA (01/06/2010) 02PP1510075 933.904.194
» Quay về

Xây Lắp Công Trình