English
Trang chủ
» Cáp Vật Liệu Thông Tin
» Cáp Quang các loại
» Cáp quang thuê bao

Cáp Vật Liệu Thông Tin

Cáp Quang các loại
Phụ kiện Quang các loại
Cáp Đồng các loại
Dây thuê bao các loại
Phụ kiện cáp đồng

Cáp quang thuê bao

Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn báo giá và giao hàng
Anh Toàn  DĐ: 0903.002040,  Fax: 08.7732905

Cấu trúc sợi cáp

Tải về chi tiết kỹ thuật

 

Sản phẩm cùng loại

Cáp quang chôn trực tiếp
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn báo giá và giao hàng

» Xem thêm

Cáp quang thả treo
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn báo giá và giao hàng

» Xem thêm

Cáp quang luồn ống
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn báo giá và giao hàng

» Xem thêm

Cáp quang thuê bao
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn báo giá và giao hàng

» Xem thêm

» Quay về