English
Trang chủ
» Thiết Bị Viễn Thông
» Tổng đài nội bộ PABX
» Tổng đài nội bộ Pabx hiệu ADSUN

Thiết Bị Viễn Thông

Điện thoại để bàn Deskphone
Điện thoại vô tuyến Cordless
Máy Facsimile các loại
Tổng đài nội bộ PABX
Tổng đài IP

Tổng đài nội bộ Pabx hiệu ADSUN

Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn cấu hình kỹ thuật, khảo sát lắp đặt, báo giá và giao hàng
Tel : Chị Nga: 0913.771555,  Chị Trang: 0918.012323 

Sản phẩm cùng loại

Panasonic TDA100D - Tổng đài điện thoại nội bộ đa chức năng
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn cấu hình kỹ thuật, khảo sát lắp đặt, báo giá và giao hàng

» Xem thêm

Panasonic TES824 - Tổng đài điện thoại nội bộ 6Trunk-24 Ext
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn cấu hình kỹ thuật, khảo sát lắp đặt, báo giá và giao hàng

» Xem thêm

Panasonic KX-TEB308 - Tổng đài điện thoại nội bộ 3Trunk-8Ext
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn cấu hình kỹ thuật, khảo sát lắp đặt, báo giá và giao hàng

» Xem thêm

Tổng đài nội bộ Pabx hiệu ADSUN
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để tư vấn cấu hình kỹ thuật, khảo sát lắp đặt, báo giá và giao hàng

» Xem thêm

» Quay về